top of page

Klassisk Homeopati

Klassisk homeopati är en medicinsk behandlingsform som funnits lite mer än 200 år då Samuel Hahnemann under 1800-talet började sin resa inom homeopatin och blev då den klassiska homeopatins grundare. Klassisk homeopati utgår ifrån och tar hänsyn till hela människan och behandlingen sker enligt principen "Similia Similibus Curentur - Liknande botar liknande". Homeopatiska läkemedel stärker immunförsvaret och tar bort grundorsaken till sjukdomen, inte bara symptomen. Först görs en homeopatisk intervju där patienten berättar om sina symptom och besvär som patienten har nu och haft tidigare i livet. Därefter gör en klassisk homeopat en noggrann analys av patientens tillstånd och besvär; homeopaten har då gjort en anamnes som tar hänsyn till totaliteten av patientens symptom, sedan ordinerar homeopaten endast ett läkemedel åt gången till patienten.


Principer för klassisk homeopati

  • Liknande botar liknande
  • Ett homeopatiskt läkemedel åt gången
  • Minsta möjliga dos
  • Totaliteten av symtom
  • Läkandets riktning

Varför Klassisk Homeopati?

Klassisk homeopati är en fantastisk behandlingsform som ser till helheten, till hela människan. Många människor har blivit hjälpa utav homeopati vad gäller  både kronisk sjukdom och även mer akuta problem. Bland de besvär som människor söker Klassisk Homeopati för kan vara migrän, hudproblem, smärtproblematik, stress, hjärntrötthet, hormonella problem, sorg, depression, trauma, skada efter olycka som ryggskada, nackskada eller av annat slag, vaccinationsskador, ledbesvär, urinvägsinfektion, eksem och mycket mycket mer. 


Homeopatiska läkemedel är frekvenshöjande och stärker din livskraft, ditt immunförsvar och tar bort grundorsaken till sjukdom, oavsett om det är fysiska besvär eller emotionellt och mentala problem. Det är en fantastisk behandling för just psykisk ohälsa.


Jag har gått en tre-årig utbildning i klassisk homeopati på Arcanumskolan. 

Ditt besök hos mig

Ditt första besök hos mig tar cirka två timmar där jag har fokus på den homeopatiska intervjun, där du får berätta så utförligt och detaljerat du kan om dina besvär, hur de uttrycker sig, upplevs och känns, de symptom som du har nu och de du har haft tidigare under ditt liv. Du får även berätta hur du fungerar mentalt, emotionellt och fysiskt för att se vad som är karaktäristiskt för dig och dina besvär. 

Klassisk homeopati är en holistisk, individuell behandlingsform och det läkemedel som förskrivs till dig är helt baserad på DIN helhetsbild och DINA symptom, hur de uttrycker sig. Därför är den homeopatiska intervjun väldigt viktig just för att jag ska förstå hur dina besvär har uppstått i ditt liv och när jag gjort min analys, ska jag hitta det homeopatiska läkemedel som är "Similia Similibus Curentur - Liknande botar liknande" för dig.

Jag använder mig även av irisdiagnostik där jag fotograferar dina ögon för att titta på din iris och sclera i dina båda ögon. Här diskuterar vi det arv och livsstilsfrågor som kan hjälpa till i behandlingen för att få din livskraft och kropp att påbörja en självläkning så att du återfå en bättre hälsa och även förebygga sjukdomar. 


Efter första besöket bokas återbesök för att följa upp behandlingen, mellan 4-6 veckors intervall. Klassisk homeopati är ingen quickfix utan är en långsiktig behandling för en djupare läkning. Antal återbesök är individuell för varje patient. Återbesöken är väldigt viktiga för att du ska få en så bra behandling som möjligt. Här är det också viktigt att du som patient är medveten och noterar hur din kropp och ditt sinne reagerar på läkningen, och förmedlar mig vad som händer. Detta för att jag som homeopat ska kunna justera behandlingen så att den går åt rätt håll eftersom mitt mål är att du ska bli fri från sjukdom. Jag rekommenderar att du ger det minst ett första besök och två återbesök. 


Med tid, engagemang, och tillit från din sida kommer du få se resultat. 

Priser för behandling

Homeopatisk konsultation första besök (cirka två timmar)  

1650kr

Homeopatisk konsultation återbesök (cirka en timme) 

900kr

Irisdiagnostik (cirka en timme) 

1000kr

Homeopatiskt läkemedel

150kr

bgImage

Samtliga priser är inklusive moms. För företag är priserna exklusive moms. Meddela senast dagen före om du inte kan komma på bokad tid. Om du uteblir på bokad tid utan att meddela blir du betalningsskyldig för behandlingspriset.

bottom of page