top of page

Cease Therapy

Cease Therapy är en behandling som har tagits fram av Tinus Smits för att hjälpa barn att läka från autism. Tinus Smits var bland annat utbildad klassisk homeopat, upptäckte att Autism, ADHD, ADD  är ingen sjukdom utan har uppkommit från vaccinationer eller medicinering, som skett under graviditeten som har gett skador hos fostret eller under barnets första år.  Oftast sker en reaktion hos barnet efter en vaccination där denna tappar kontakt med omvärlden och stannar upp i sin utveckling. Kanske blir barnet mer aggressivt, tappar talet eller blir helt apatiskt. De kemikalier som finns i vacciner och mediciner har därmed gått upp i hjärnan, en förgiftning har skett där barnet reagerar med ett onormalt beteendemönster som är svårt att läka. Att fortsätta medicinera eller vaccinera barnet kan få stora påföljder.


Tinus Smits utvecklade en behandling där man detoxar personen från förgiftning som skapat en beteendestörning i form av Autism, ADHD, ADD osv. 


För mer information, kontakta mig.

bottom of page